(1977) 15 tracks: Seamus O Caoimh * Cailini Mha Cromtha * An Gleann Faoi Dhraiocht * An tEar Ar An gCrann * Con O Conaill * Liam O Suilleabhain * A Oganaigh An Chuil Chraobaigh * Brid Mhin Bhaile Mhu'irne * Cornphiopa Ui Bhroin * Bi Liom;Sortanna Suiri * A Brat Chomh Deas Glas * Sean Mhici Padraig O Caoimh * Donncha O Murchu * An Tailliuir Ban * Na Ceithre Thiomaint

Fiddle and box players of Sliabh Luachra.


You Viewed