(1981) 11 tracks: An Toll Dubh * Rubh Nan Cudeigean * 'ic lain 'ic Sheumais * Recovery * Instrumental * Nightfall on Marsco / 'S Tu Mo Leannan * Breaking The Chains * Fuaim a Bhlair * Tir an Airm * Old Boys * Dust.

Also featuring Blair Douglas (harmonium, organ), John Martin (cello) and Ronnie Gerrard (fiddle).


You Viewed