(1985) 12 tracks: O Cho Mealt * This Darkest Winter * Lifeline * Air a' Chuan * Dance Called America * Everlasting Gun * Skye * Cnoc na Faille * Wire * An Ataireachd Ard * Ferry * Tuireadh lain Ruaidh.

The popular Gaelic rock group.


You Viewed