(1979) 11 tracks: Cearcal A Chuain * Morning Tide * Going Home * The Twenty-Five Pounder * Foghar Nan Eilean * Na H-Uain A's T-Earrach * Fichead Bliadhna * What Time * Mairi * Gamhna Gealla

One of their earliest albums.


You Viewed