(November 2007) 13 tracks: Bata An Dochais * Tir A Phaileis * An Turas Dhachaigh * A' Cheilg * Teasairginn Dhomhnaill * Uigneas * Am Fogarrach * Taingeil * Danns Preas An I-siucair * Am Fosadh Cealgach * An Ribeadh * Laithean Saorsa Tighinn Gu Ceann * A' Bhinn Seachad.

A re-recorded, revitalised and extended version of the 1983 release.

Probably the first ever Gaelic rock album.

With a stellar cast including members of Capercaillie, Runrig and The Battlefield Band.


You Viewed