Catherine-Ann MacPhee - Chi Mi'n Geamhradh (I See Winter)

Catherine-Ann MacPhee - Chi Mi'n Geamhradh (I See Winter)

format: CD   |   ref: CDTRAX038   |   condition: new

12.53 UK & EU
10.44 USA & Rest Of World

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

(1991) 11 tracks: Chi mi 'n Geamhradh * Chaidh mo Dhunnchadh Dha'n Bheinn * O Hi Ri Lean * Bidh Clann Ulaidh * Mile Marbhphaisg Air a' Ghaol * Seathan * Bu Deonach Leam Tilleadh * 's Muladach Mi's Mi Air m'Aineol * Bothan Airigh am Braigh Rainneach * Tha Na h-Uain Air an Tulaich * Na Libh o ho i.

Second album from the Gaelic singer originally from South Uist. With Savourna Stevenson and Jim Sutherland.

"I do mean a great singer." (24 Hours, Australia)


You Viewed