13 tracks: An Cuan A Tuath * Cairn Aigenish * Saoil AN Till Mi Chaoidh * Fadachd An T-Seoladair * Eilean Fraoich * Pat And Derek Of Tandem Band * Suilven * Stocainnean Daoimean * Ceud Soraidh * Eilean Mo Ghaoil * Cianalas An Dachaidh * Is Truagh Tha Mi 'S Gun Bhean Agam

A popular singer from Lewis


You Viewed